Velkommen til 2. og 3. introdag

Glæd jer til de spændende 2. og 3. introdage, hvor I skal lære mere om uddannelser på erhvervsskolerne (EUD).

Dine elever kommer vidt omkring i løbet af 2. og 3. introdag, hvor de i fælleskab skal opbygge en musikfestival. Det gør de både på ”papiret” – i form af opgaver der repræsenterer de fire hovedindgange på EUD – men også i praksis, hvor eleverne for alvor kommer til at udfolde deres egne talenter og evne til at samarbejde.

Alle erhvervsskoler præsenterer samme koncept, så det er uden betydning, hvilken skole I besøger.

Se introfilmen om Copenhagen Loud Festival her

loud festival
App billede

Hvad er en festival?

En festival er en begivenhed, hvor flere kunstnere optræder, hvilket Copenhagen Loud Festival er eksempel på.

Mange 8.klasseselever har enten selv været eller kender nogen, som har været på en festival, mens andre har brug for at få sat ord og billeder på, hvad en festival er.

 

Der findes festivaler for musik, kunst, litteratur, teater og meget andet.

I nedenstående link finder du materiale fra Vilde Vulkaner, som er en årlig tilbagevende musikfestival for børn. Dette materiale er du velkommen til at bruge, hvis du har elever, der har brug for en forklaring på, hvad en festival kan være.

 

Festival over tid              Oversigtskort                Musikprogram

Sådan forbereder I jer til 2. og 3. Introdag

For at opnå det bedste udbytte af dagen, er det vigtigt, I er velforberedte. I har modtaget en invitation fra den skole, I skal besøge. Kig den igennem igen.

  • Alle elever downloader app ’en Copenhagen Skills (CPH Skills) og opretter sig som bruger
  • På app’en skal eleverne løse en quiz
  • Inddel klassen i hold af 4-6 elever (max 6 teams).
  • Hvert team skal have et navn og en kaptajn!
  • Planlæg transport. Husk at Movia-kort er en nem og billig løsning

Sådan gør I på dagene

På introdagene bliver dine elever mødt af engagerede erhvervsskolelærere, og I får en fornemmelse af den enkelte skoles miljø.

Dit engagement er vigtigt for dine elevers motivation på dagen, og du skal forvente at blive involveret i aktiviteterne.

Elever til Copenhagen Skills
For lærerne og vejlederne

Sådan følger I op på 2. og 3. Introdag

Planlæg én lektion til fælles opfølgning i klassen efter jeres Introdag.

  • Refleksionsøvelse: Hvad fik I ud af Introdagene?
  • Quiz om EUD: Hvad lærte jeg om erhvervsuddannelser på introdagen?
  • Husk at evaluere introdagene på app’en og deltag i lodtrækningen om en præmie til klassen