Copenhagen Skills App

Omdrejningspunkt for både introdag med skills-aktiviteter og uddannelsesevent er app’en Copenhagen Skills.

Gå på jagt efter SkillPoints

App’en er bygget op som en skattejagt, der begynder i forberedelsen til introdagen, kører videre på selve introdagen og slutter i forbindelse med eventen i Bella Center. Opgaverne bliver frigivet undervejs. Det er vigtigt, at alle i klassen bruger app’en og samler points til sin klasse – De klasser der i fællesskab får samlet flest points, bliver belønnet med flotte præmier!

 

iPhone- og Android-App

Som noget helt nyt udvikles en app, der vil binde alle aktiviteter omkring Copenhagen Skills sammen. App’en har til formål at gøre konceptet omkring Introdagene samt Uddannelseseventen mere ”strømlinet” samt at sætte aktiviteterne ”før”, ”under” og ”efter” mere i system.

App’ens aktiviteter kobles sammen via en point-konkurrence, hvor eleverne dyster individuelt samt klassevis.

High Score

Pointsystem

FØR, UNDER OG EFTER INTRODAG

Introdagen på appen
Uddannelseseventet på appen

FØR, UNDER og EFTER UDDANNELSESEVENT

UDDANNELSESVEJLEDNING

Anbefalede uddannelser

Download app