Erhvervsskole

Introdage i 8. kl

På denne side finder du information om 1. og 2.-3. introdag 

introdage 2024

Indhold

De tre introdage er fordelt over to omgange – 1. introdag foregår i skoleårets første halvår, hvor 2. og 3. introdag finder sted i skoleårets andet halvår.

CPH Skills har sammen med erhvervsskolerne udviklet nyt indhold til de 3 introdage. Fremadrettet er der ikke forskel på programmet for hhv. 1. og 2.-3. introdag men i stedet er indholdet bestemt ud fra de fagforløb I skom skole kører…

Det er ofte elevernes første møde med en erhvervsskole, hvorfor fokus er at give dem et indtryk af hverdagen på skolen, samt kendskab til nogle af de uddannelser som tilbydes.

Læs mere om baggrunden og indholdet for introdagene i lærervejledningen nedenfor.

Generel info til undervisere

Generelle materialer

Her skal stå en kort tekst på 2-3 linjer. Her skal stå en kort tekst på 2-3 linjer… bla. bla.

Tips/anbefalinger

her skal stå 1-2 linjer.

Øvelser før/efter besøg

Her skal stå noget om de udviklede materiale til før- og efter… evt med link til det?

Forløbsmaterialer

Nedenfor finder du alle de fagforløb, der er udviklet til introdagene. Tryk på ‘læs mere’ og få afgang til al info og materialer til de enkelte forløb.

Byggeri: byg skelettet af et hus

Eleverne stifter bekendskab til træfagene ved at udarbejde konstruktionen af en husgavl i mindre målestok.

1 el. 2 DAGE

Tømrer, Møbelsnedker og bygningssnedker

afholdes på NEXT og U/NORD

Opdateret 07. august 2023

Frisør: fletteteknik......

Eleverne lærer at…

1 DAG

Frisør

afholdes på NEXT

Opdateret 07. august 2023

Kosmetiker-forløb

Eleverne lærer at…

1 dag

Kosmetiker

Afholdes på NEXT

Opdateret 07. august 2023

Business: Red en virksomhed fra konkurs

Eleverne lærer at..

1 eller 2 DAGE

Business

Afholdes på NEXT og U/NORD

Opdateret 07. august 2023

SOSU: anatomi, sundhedstjek og ...

Eleverne lærer at…

1 eller 2 DAGE

SOSU-assistent

Afholdes på SOSUH

Opdateret 07. august 2023

Pædagogisk assistent:

Eleverne lærer at…

1 eller 2 DAGE

Pædagogisk assistent

Afholdes på SOSUH

Opdateret 07. august 2023

Mekaniker:

Eleverne lærer at…

1 dag

automekaniker og cykelmekaniker

Afholdes på TEC og U/NORD

Opdateret 07. august 2023

Elektriker-forløb

Eleverne lærer at…

1 dag

Elektriker

aFHOLDES på TEC og U/NORD

Opdateret 07. august 2023

Tjener-forløb

Eleverne lærer at…

1 dag

Tjener

Afholdes på Hotel- og Restaurantskolen

Opdateret 07. august 2023

Mål for introdagene

Mål 1

Give introduktion til erhvervsuddannelserne

Mål 2

Give introduktion til miljøet på en erhvervsskole

Mål 3

Eleven kan prøve kræfter med egne skills i skills-stafetten og Loud Festivalen

Mål 4

Eleven bliver klogere på egne færdigheder og kompetencer

Har du spørgsmål?

Ved spørgsmål vedrørende kapacitetsfordelingen af introdagene kontakt:

Camilla Hoelgaard Jensen

Ved spørgsmål til indholdet eller udviklingsarbejdet af de nye introdage, der træder i kraft januar 2024, kontakt:

Sofie Hedegaard Gadeberg

Vælg din faggruppe

Tilmelding til webinar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Tilmelding til Skillskaravanen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Vælg din faggruppe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.