Erhvervsskole

Kombinationsforløb på erhvervsskoler

Forløb for FGU-elever på erhvervsuddannelserne

Hvad er et kombinationsforløb?

Kort fortalt

På et kombinationsforløb får FGU-elever mulighed for at snuse til erhvervsuddannelserne inden for forskellige fagretninger. Eleverne deltager i aktiviteter, som bidrager til at udvide deres perspektiv på uddannelse, og giver mulighed for at de kan udforske sig selv og fagene i forskellige situationer.

Der tilbydes 12 forskellige forløb rundt på erhvervsskolerne.

kombi_stills_1.5.2
8

Sådan gør du

Inden eleverne kommer i kombinationsforløb, har de forberedt sig ude på FGU-skolerne via forskellige materialer om erhvervsuddannelserne. Kombinationsforløb er bygget op om en samlet pakke af før, under og efter vejledningsaktiviteter som bruges i undervisningen og dialogen med de unge.

Nedenfor er vores anbefaling til hvad du som lærer kan gøre, for at sikre at FGU-eleverne får mest muligt ud af kombinationsforløbet.

Før forløbet

Før kombinationsforløbet

For at gøre eleverne trygge anbefales det, at FGU-eleverne får mulighed for at møde erhvervsskolelærere før kombinationsforløbet. Du og dine kollegaer kan komme forbi FGU-skolen inden eller FGU-eleverne kan besøge jer i ugerne op til kombinationsforløbet. Introducer evt. eleverne til kombinationsforløbet og giv dem mulighed for at stille spørgsmål.

Det kan være værdifuldt:

Ofte deltager FGU-lærere ved opstart og i dele af kombinationsforløbet.

Se gerne elevfilm – ”Hvad er et kombinationsforløb?”

Under kombinationsforløbet

LOGBOG

Copenhagen Skills logbog er et supplement til elevernes arbejdsportfolio. Logobogen skal hjælpe eleverne med at holde fokus på læring før, under og efter forløbet.

FORMÅL

Formålet er at eleverne får synliggjort deres overvejelser om at tage en erhvervsuddannelse.

Det anbefales at eleverne bruger 30 min. ugentligt på at udfylde logbogen og at det sættes ind som en fast del af ugeskemaet

Den ugentlige opfølgning har stor betydning for at eleverne bliver opmærksomme på deres progression og læring i forløbet

Tip: Du kan overveje at inddele eleverne i faste grupper gennem hele forløbet for at styrke samarbejde og fællesskab mellem eleverne.

Logbogen kan udfyldes på flere måder:

  1. Eleverne kan lave fælles logbog hvor du som lærer er pennefører. I plenum samles op på elevernes tanker, oplevelser og fotos
  2. Eleverne kan udfylde deres logbøger sammen i makkerpar
  3. Eleven kan udfylde deres logbog individuelt

Se elevfilm “Under kombinationsforløbet”.

Mål

Mål 1

at eleverne får et styrket tilhørsforhold til erhvervsskolerne så overgangen ml. FGU og erhvervsuddannelserne bliver overskuelig og tryg

Mål 2

at eleverne får fornemmelse af studiemiljøet på erhvervsskolerne

Mål 3

at eleverne får en bred introduktion til fagområderne på erhvervsuddannelserne