Copenhagen Skills App

Omdrejningspunkt for både introdag med skills-aktiviteter og uddannelsesevent er app’en Copenhagen Skills.

Gå på jagt efter SkillPoints

App’en er bygget op som en skattejagt, der begynder i forberedelsen til introdagen, kører videre på selve introdagen og slutter i forbindelse med eventen i Bella Center. Opgaverne bliver frigivet undervejs. Det er vigtigt, at alle i klassen bruger app’en og samler points til sin klasse – De klasser der i fællesskab får samlet flest points, bliver belønnet med flotte præmier!

iPhone- og Android-App

Som noget helt nyt udvikles en app, der vil binde alle aktiviteter omkring Copenhagen Skills sammen. App’en har til formål at gøre konceptet omkring Introdagene samt Uddannelseseventen mere ”strømlinet” samt at sætte aktiviteterne ”før”, ”under” og ”efter” mere i system.

App’ens aktiviteter kobles sammen via en point-konkurrence, hvor eleverne dyster individuelt samt klassevis.

High Score

Pointsystem

Ved at gennemføre forskellige aktiviteter før, under og efter introdagen, samt under Uddannelseseventen, optjener eleven point, der går til en personlig highscore, samt til en samlet highscore for klassen

FØR, UNDER OG EFTER INTRODAG

Før Introdag:

 • Download app
 • Opret profil
 • Tilmeld klasse
 • Saml Point til klassen
  – Dit uddannelsesvalg
  – Tag uddannelsesstest
  – evt. flere aktiviteter

Under Introdag

 • Saml Point til klassen
  – Aktiviteter med pointmuligheder
  – Se film
  – Quiz om Skills rollemodeller
  – Point bygges ind i alle aktiviteter

Efter Introdag

 • Saml Point til klassen
  – Evaluering af introdag
  – Dit uddannelsesvalg
  – evt. flere aktiviteter
Introdagen på appen
Uddannelseseventet på appen

FØR, UNDER og EFTER UDDANNELSESEVENT

Før Uddannlesesevent

 • Saml Point til klassen
  – Dit uddannelsesvalg
  – Tag uddannelsesstest og find ud af hvilke stande, du skal besøge
  – Mød en UU-vejleder
  – Lyt til oplæg

Under Uddannelsesevent

 • Saml Point til klassen
  – Besøg stande og få point efter din snak
  – Rate uddannelser ift. din interesse

Efter Uddannelsesevent

 • Saml Point til klassen
  – Evaluering af event

UDDANNELSESVEJLEDNING

Et gennemgående element i app’en, er uddannelsesvælgeren, der kan rangere – og anbefale – de over 100 erhvervsuddannelser. Dette kan efter afviklingen af Copenhagen Skills, benyttes som en kilde til uddannelsesvejledning for eleven.

Anbefalede uddannelser

Download app

Du kan downloade Copenhagen Skills-app’en her ved enten at klikke på enten at klikke på AppStore- elller Google Play-ikonet.