Til lærere og vejledere

Rollemodellerne Rikke og Emil badge

Læs TV2 Lorrys
artikel om
uddannelses[-]eventen
her.

Eleverne samler og laver opgaver

Velkommen til 1. introdag!

Din klasse er nu tilmeldt Introdag med skills-aktiviteter på en erhvervsskole. Det bliver en dag med tempo, med udfordringer til både hoved og hænder og med opgaver, der skal få eleverne til at reflektere over egne ønsker og muligheder – samt informere dem mere om de over 100 uddannelser på erhvervsskolerne, der kan føre til et godt job, et liv som selvstændig eller bruges som springbræt til en videregående uddannelse.

Sådan forbereder I jer til 1. introdag

For at opnå det bedste udbytte af dagen, er det vigtigt, at I er velforberedte.

Planlæg en lektion som fælles forberedelsestid i klassen inden jeres introdag.

 • Alle downloader app’en Copenhagen Skills
 • Herefter begynder jagten på SkillPoints
 • På app’en under indgangen Udforsk har I adgang til opgaver, film, quizzer etc. som gør dine elever klogere på erhvervsuddannelser.
 • Husk også at inddele klassen i hold af tre, så I er klar til Skills-Stafet. Der skal mindst være én pige og én dreng på hvert hold.
 • Planlæg transport. Husk Movia-kort er en nem og billig løsning.

Sådan gør I på 1. introdag

 • Alle medbringer så vidt muligt smartphone med downloaded app.
 • Alle elever deltager I de aktiviteter, som de enkelte arrangører anviser. Husk at der er gode point at hente i jagten på SkillPoints.
 • Sidst på dagen bliver der damp på alle kedler. Her får eleverne lov til at dyste med kammeraterne og udfordre deres praktiske kunnen i Skills-stafet-konkurrencer. Der må gerne heppes højtlydt. Vinderne går direkte videre til semifinalerne, der afholdes ved Copenhagen Skills Uddannelsesevent uge 43 eller Uddannelsesmessen i FrederiksborgCentret uge 40.
  Læs mere om Skills-stafetten her

På introdagen bliver jeres elever mødt af engagerede erhvervsskolelærere, og I får en fornemmelse af den enkelte skoles miljø.

På Introdagen håber vi, at du vil bistå dine elever gennem aktiviteterne, så de er aktive og deltagende. Dit engagement er vigtigt for dine elevers motivation på dagen.

Sådan gør I efter 1. introdag

Planlæg én lektion til fælles opfølgning i klassen efter jeres Introdag.

 • Refleksionsøvelse: Hvad fik I ud af Introdagen? Husk at evaluere introdagen på app’en – Det giver også point!
 • Status på SkillPoints-jagt: Ligger I forrest i feltet?
 • Quiz om eud: Hvad lærte jeg om erhvervsuddannelser på introdagen?
 • Planlæg besøg på Uddannelsesevent/Udannelsesmesse

Husk at sætte et stort kryds i kalenderen d. 24.-25. oktober 2018, hvor der er Uddannelsesevent i Bella Center og 3.-4. oktober 2018, hvor der er Uddannelsesmesse i FrederiksborgCentret. Begge steder venter spændende oplevelser.

Eleverne bygger

Vind klatretur for hele klassen!

Dine elever kan i fællesskab vinde fede præmier til klassen via jagten på SkillPoints i Copenhagen Skills App’en.
Der er nye præmier på højkant efter 1. introdag, Uddannelseseventen i Bella Center, Uddannelsesmessen i FrederiksborgCentret samt 2. og 3. introdag.

Copenhagen Skills - Københavns klatrecenter

Jagten på SkillPoints

 

Omdrejningspunkt for både introdag med skills-aktiviteter, Uddannelsesevent/Udannelsesmesse er app’en Copenhagen Skills.
Den skaber en rød tråd i den læring og de udfordringer, vi stiller dine elever.
Det er vigtigt, at alle i klassen bruger app’en og samler points til sin klasse – De klasser, der i fællesskab får samlet flest points, bliver belønnet med flotte præmier.