FGU

Kombinationsforløb på erhvervsskoler

Kombinationsforløb for FGU-elever på erhvervsuddannelserne

Hvad er et kombinationsforløb?

Kort fortalt

På et kombinationsforløb får FGU-elever mulighed for at snuse til erhvervsuddannelserne inden for forskellige fagretninger.

Eleverne deltager i aktiviteter, som bidrager til at udvide deres perspektiv på uddannelse, og giver mulighed for at de kan udforske sig selv og fagene i forskellige situationer.

8
kombi_stills_1.7.1 beskaeret

Sådan gør du

Det er vigtigt at eleverne er godt forberedte og kender eget formål med at deltage. Derfor er kombinationsforløbet bygget op om en samlet pakke af før, under og efter vejledningsaktiviteter som kan bruges i undervisningen og dialogen med de unge i klassen.

Nedenfor er vores anbefaling til hvad du som FGU-lærer kan gøre, for at sikre at eleverne får mest muligt ud af kombinationsforløbet.

Før forløbet

Start her

Vis filmen: ’Hvad er et kombinationsforløb’ for at rammesætte forløbet.

Overvej at invitere en erhvervsuddannelsesvejleder eller -lærer ud i klassen – så eleverne kan få en introduktion og stille spørgsmål til kombinationsforløbet.

Play Video

Forberedelsesmaterialer

Disse værktøjer vil forberede de unge godt på kombinationsforløbet:

Logbog

Logbogen er et supplement til elevernes arbejdsportfolio, og skal holde fokus på elevernes læring under forløbet.

Film til eleverne

Handler om hvad eleverne skal være opmærksomme på under kombinationsforløbet.

Under forløbet på
erhvervsskolen

Formålet med logbogen er, at eleverne får synliggjort deres overvejelser om at tage en erhvervsuddannelse.

Tip: Du kan overveje at inddele eleverne i faste grupper gennem hele forløbet for at styrke samarbejde og fællesskab mellem eleverne.

Logbogen kan udfyldes på flere måder:

Efter forløbet

Tilbagemelding

For at sikre optimalt udbytte af kombinationsforløbet, er det centralt, at eleverne får tilbagemelding på deres forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse samt opfølgning på deres individuelle læringsmål.

REFLEKTIONSØVELSER I KLASSEN

Her nedenfor er to øvelser, som kan hjælpe eleverne med at reflektere over, hvad de har fået ud af kombinationsforløbet.

Øvelse 1

Formålet med øvelsen er, at eleverne i makkerpar taler med hinanden om deres oplevelser i kombinationsforløbet. Herefter giver de deres makker feedback ved at udforske makkerens ønsker og fremtid.

Øvelse 2

I denne øvelse skal eleverne tale om de overvejelser og tanker de har gjort sig efter kombinationsforløbet, og herefter reflektere over hvad de andre grupper lærte under forløbet.

 

Eleverne skal bruge en smartphone og spørgeguiden

Mål

Mål 1

at eleverne får et styrket tilhørsforhold til erhvervsuddannelserne, så overgangen mellem  FGU og erhvervsuddannelserne bliver overskuelig og tryg

Mål 2

at eleverne får en fornemmelse af studiemiljøet på erhvervsuddannelserne

Mål 3

at eleverne får en bred introduktion til fagområderne på erhvervsuddannelserne

Du kunne også kigge på