Brobygning for 10. klasse

Er du 10. klasse lærer har du med sikkerhed elever, der er ganske meget i tvivl om, hvad de skal efter skolen.

Find vejledning her

Udfordringen er at klæde dem så godt på som muligt, så de træffer det rigtige valg. Det er netop målet med Brobygning. På 5 dage giver vi dine elever et helt andet og meget mere kvalificeret beslutningsgrundlag, end de havde før forløbet.

Via øvelser og undervisning får de en god forståelse for de mange faglige retninger, de kan vælge mellem. De bliver klogere på, hvad der kræves af dem fagligt, socialt og personligt. De får en introduktion til samspillet mellem skole, praktik og arbejdsmarkedet. Al den viden kommer de så til at bruge, når de skal løse en opgave—den såkaldte Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO).

OSOen er en større skriftlig opgave, der skal handle om elevens overvejelser om uddannelse og job i fremtiden. Opgaven består typisk af tre dele: En skriftlig opgave, som er den største del. Et kreativt produkt, som eleven selv laver. Dertil en mundtlig fremlæggelse af opgaven.
Læs mere om OSO her

Nogle vil opdage, at en erhvervsuddannelse er lige netop dem og andre det modsatte. Og det er helt fint. For idéen er ikke at lokke dem ind på en erhvervsskole. Målet er alene at give dem det bedst tænkelige grundlag for at træffe det valg, der er det helt rigtige for den enkelte elev.