Brobygning for 9. klasser

Find information om brobygning her.

Brobygning specifikt for 9. klasserne

Som lærer vil du med sikkerhed have elever, der er ikke-uddannelsesparate eller i tvivl om, hvilken vej de skal gå. Der kan også være elever, der gerne vil opleve stemingen og miljøet på en erhvervsskole, før de beslutter sig endeligt. Og så er der selvfølgelig alle dem, der per definition ved, at de skal på gymnasiet—også selv om det ikke umiddelbart er det klogeste valg for en del af dem.

Vi ved således af erfaring, at der er rigtig mange elever, der begynder på en erhvervsuddannelse, efter de har været i gymnasiet. Dem vil vi meget gerne—forhåbentlig med din assistance—hjælpe til at træffe det rigtige valg i første omgang.

For alle de elever er Brobygningsforløbet en fantastisk mulighed for at få forvandlet manglende viden og fordomme til reél viden—og dermed har de langt bedre mulighed for at træffe det rigtige valg, når de skal vælge ungdomsuddannelse.

De kommer ud på erhvervsskolen og mærker miljøet og stemningen. De får mulighed for at tale med en masse jævnaldrende, der allerede er i gang. Derudover får de naturligvis en god introduktion til det faglige niveau. Hvilke fag har man? Hvad skal man lære? Hvordan blander skolen det teoretiske og det praktiske? Hvad skal man kunne for at bliver optaget? Etc.

Derudover arbejder vi både med det sociale og det personlige. På det sociale område kan det være teambuildingøvelser, da samarbejde og gensidig respekt er nøgleord på en erhvervsuddannelse. På det personlige område handler det om at give eleverne en bedre forståelse for, hvad der kræves, når det gælder motivation, evnen til at tage ansvar, at møde til tiden, etc.