Introdage i 8. klasse

Fælles introduktion til erhvervsuddannelserne

Introdage

Alle 8. klasse elever skal på introdage på ungdomsuddannelserne. Besøgene skal hjælpe de unge til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse—fordi de får mere reél viden.

Erhvervsskolernes introdage i hovedstadsregionen arrangeres af Copenhagen Skills.

Det første besøg på erhvervsskolerne er for de fleste 1. introdag med Skills-aktiviteter. Denne dag er for manges vedkommende første gang, de er på en anden skole end deres egen.

Copenhagen Skills driver et fast koncept for 1. Introdag med skills-aktiviteter. Desuden afvikler Copenhagen Skills Uddannelseseventen i Bella Center i uge 43 og samarbejder med Uddannelsesmessen i FrederiksborgCentret om erhvervsskoleaktiviteter i uge 40.

Fra januar 2018 udvides konceptet med 2. og 3. introdag for 8. klasse, så alle introdage om EUD i 8. klasse samles under Copenhagen Skills.

 

1. introdag + 2.-3. introdag

Alle vejledningsaktiviteter på introdage og uddannelsesevents er knyttet op til et lærings- og vejledningsforløb på Copenhagens Skills app, der også rummer materiale til både forberedelse og opfølgning på alle aktiviteter.

 

1. Introdag med skills-aktiviteter
15.000 unge besøger hvert år en 1. Introdag med Skills-aktiviteter, fordelt på ca. 20 forskellige erhvervsskoleadresser. Målet med dagen er, at de unge skal få øjnene op for EUD-uddannelserne, som et attraktivt uddannelsesvalg på lige fod med de gymnasiale uddannelser. Dagen er bygget op om en generel information om erhvervsuddannelserne, en introduktion til det sociale miljø på den enkelte skole samt en Skills-stafet.

Uanset hvilken erhvervsskole 8. klasserne besøger, vil de modtage den samme generelle introduktion om erhvervsuddannelserne. De hurtigste hold ved skills -stafetten sendes videre til semi-finaler, som afvikles både ved Copenhagen Skills Uddannelsesevent i Bella Center og ved uddannelsesmessen i FrederiksborgCentret.

1. Introdag med Skills-aktiviteter afvikles i hele hovedstadsregionen i efteråret (uge 34 – 39).

 

2. og 3. Introdag på erhvervsskolerne
Disse to dage er sammenhængende for hele klassen og bygger videre på den viden, eleverne fik på uddannelseseventen og under 1. Introdag med skills-aktiviteter.
På 2. introdag deltager eleverne i et oplevelsesbasseret læringsspil, hvor de er medarrangører af en fiktiv musikfestival kaldet Copenhagen Skills Loud Festival.

Gennem praktiske opgaver er eleverne med til at skabe en festival og oplever nødvendigheden af faglært arbejdskraft. Opgaverne repræsenterer alle 4 hovedområder, og kræver at der både tænkes kreativt, praktisk og i teamwork.

På 3. Introdag præsenterer den enkelte erhvervsskole det, der er særligt for deres institution. En af opgaverne fra 2. introdag foldes ud i praksis, så eleverne til slut står med et færdigt produkt.

Eleverne introduceres også for GF1 og GF2, for karrieremuligheder med en erhvervsuddannelse og for det sociale liv på skolerne.

2. og 3. introdag afvikles i hele hovedstadsregionen vinter og forår (uge 4 – 24)