Kort om erhvervs[-]uddannelserne

Her på siden forsøger vi at give et overblik over de forskellige grundforløb samt hovedforløbet.

En erhvervsuddannelse består grundlæggende af tre dele: Grundforløb 1 (GF1), Grundforløb 2 (GF2) og Hovedforløbet. De to grundforløb udgør tilsammen det første år af uddannelsen, og de foregår begge på erhvervsskolen. Hovedforløbet veksler mellem praktikperioder i en virksomhed (i lære) og skoleophold på en erhvervsskole. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

Erhvervsuddannelserne er opdelt i 4 hovedområder:

  • Teknologi, byggeri og transport
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Omsorg, sundhed og pædagogik

Forløbet er indrettet sådan, at eleven først vælger et hovedområde. Dernæst vælger eleven en fagretning. Til sidst vælger eleven så det konkrete fag, og der er mere end 100 at vælge mellem – fra de kendte som fx murer, frisør eller SOSU-assistent til de mindre kendte som fx greenkeeper, ortopædist og eventkoordinator.

Grundforløb I

(20 uger)

Skal du give dine elever et rigtig godt råd, så er det, at de skal tage Grundforløb 1. I løbet af de 20 uger bliver de introduceret til alle de mange muligheder. De får snuset til det teoretiske niveau på de forskellige fagområder og ikke mindst prøvet tingene af i praksis.

Samlet set får de unge dermed en langt bedre forståelse af, hvad der gemmer sig bag de mange forskellige fagområder – og hvad der kræves for at lykkes. Helt grundlæggende handler GF1 således om valg af ”fagretning”.

Der er en meget vigtig detalje, der gælder for Grundforløb 1 (GF1). Man kan nemlig kun begynde én gang på GF1, og man skal senest begynde 14 måneder efter, at man har afsluttet 9. eller 10. klasse. Når man det ikke, skal man begynde direkte på GF2 og vil derfor ikke have tilnærmelsesvis så gode forudsætninger for at vælge rigtigt. Yderligere vil mange skulle tage ekstra fag for at nå C niveau optagelseskravet i dansk, matematik og engelsk – det dækkes på GF1.

Grundforløb II

(20 uger)

På GF2 går vi mere i dybden. Nu er der valgt fagretning, og eleverne får et skema med en kombination af uddannelsesspecifikke fag, grundfag og valgfag. De lærer den nødvendige teori og arbejder praktisk med faget, så de er godt forberedt til hovedforløbet, hvor de skal i praktik.

Har man ikke nået at komme på GF1, kan man begynde direkte på GF2. Man har tre forsøg på GF2, og vi opfordrer som udgangspunkt eleverne til at begynde med at forfølge deres drømmeuddannelse. Giver det ikke gevinst i første omgang, opfordrer vi til i anden omgang at vælge lidt mere med fokus på, hvor der er jobmuligheder. Har man så behov for et tredje forsøg, er vores anbefaling at vælge det helt sikre.

Hvad nu hvis...

Har man ikke nået at komme på GF1, kan man begynde direkte på GF2. Man har tre forsøg på GF2, og vi opfordrer som udgangspunkt eleverne til at begynde med at forfølge deres drømmeuddannelse.

Giver det ikke gevinst i første omgang, opfordrer vi til i anden omgang at vælge lidt mere med fokus på, hvor der er jobmuligheder. Har man så behov for et tredje forsøg, er vores anbefaling at vælge det helt sikre.

Kort om erhvervsuddannelserne

Når du skal vælge en uddannelse, er der mange forskellige uddannelser at vælge mellem. Men vidste du, at erhvervsuddannelserne har over hundrede gode uddannelser at vælge mellem? Det kræver både et klogt hoved og nogle gode hænder. Se vores video “Kort og godt om erhvervsuddannelser” og hør mere. Måske det er noget for dig.

play