Kort om erhvervs[-]uddannelserne

Læs og se mere om EUD

Kort introduktion

En erhvervsuddannelse består grundlæggende af tre dele: Grundforløb 1 (GF1), Grundforløb 2 (GF2) og Hovedforløbet. De to grundforløb udgør tilsammen det første år af uddannelsen, og de foregår begge på erhvervsskolen. Hovedforløbet veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på en erhvervsskole. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

Erhvervsuddannelserne er opdelt i 4 hovedområder:

  • Teknologi, byggeri og transport
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Omsorg, sundhed og pædagogik

Forløbet er indrettet sådan, at eleven først vælger et hovedområde. Dernæst vælger eleven en fagretning. Til sidst vælger eleven så det konkrete fag, og der er mere end 100 at vælge mellem—fra de kendte som fx murer, frisør eller SOSU-assistent til de mindre kendte som fx greenkeeper og eventkoordinator.

 

Grundforløb I

(20 uger)

Skal du give dine elever et rigtig godt råd, så er det, at de skal tage Grundforløb 1. I løbet af de 20 uger bliver de introduceret til alle de mange muligheder. De får snuset til det teoretiske niveau på de forskellige fagområder og ikke mindst prøvet tingene af i praksis.

Samlet set får de unge dermed en langt bedre forståelse af, hvad der gemmer sig bag de mange forskellige fagområder—og hvad der kræves for at lykkes. Helt grundlæggende handler GF1 således om valg af ”fagretning”. Det er skolerne, der bestemmer fagretning for deres egen skole.

Der er en meget vigtig detalje, der gælder for Grundforløb 1 (GF1). Man kan nemlig kun begynde én gang på GF1, og man skal senest begynde 14 måneder efter, at man har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Når man det ikke, skal man begynde direkte på GF2 og vil derfor ikke have tilnærmelsesvis så gode forudsætninger for at vælge rigtig.

Grundforløb II

(20 uger)

På GF2 går vi mere i dybden. Nu er der valgt fagretning, og eleverne får et skema med en kombination af uddannelsesspecifikke fag, grundfag og valgfag. De lærer den nødvendige teori og arbejder praktisk med faget, så de er godt forberedt til hovedforløbet, hvor de skal i praktik.

Har man ikke nået at komme på GF1, kan man begynde direkte på GF2. Man har tre forsøg på GF2, og vi opfordrer som udgangspunkt eleverne til at begynde med at forfølge deres drømmeuddannelse.

Giver det ikke gevinst i første omgang, opfordrer vi til i anden omgang at vælge lidt mere med fokus på, hvor der er jobmuligheder. Har man så behov for et tredje forsøg, er vores anbefaling at vælge det helt sikre.

Hovedforløb

Hovedforløbet i erhvervsuddannelserne veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på en erhvervsskole. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet. Fokus for hovedforløbet er, at eleverne tilegner sig de praktiske kompetencer i praktikken og opnår teoretiske og praktiske kompetencer i skoleundervisningen.

Praktiktiden varierer alt efter valg af uddannelse og kan tage fra 1 til 5 år. Samtidig er mange erhvervsuddannelser trindelte, så eleverne har mulighed for at afslutte uddannelsen efter hvert trin.
Praktikken foregår efter en uddannelsesplan, eleven udarbejder sammen med praktikstedet.