Optagelse

Vejen til erhvervsuddannelsen

Krav og vejledning

Der er flere veje ind til en erhvervsuddannelse. Grundlæggende er der en række basale krav, der skal være opfyldt. Eleven skal:

  • Have afsluttet 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning (opfyldt undervisningspligten)
  • Have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
  • Være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse

I dansk beregnes gennemsnittet af de mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af de skriftlige karakterer.

For at være uddannelsesparat skal eleven begynde på grundforløbets 1. del (GF1) direkte efter 9. eller 10. klasse—eller senest inden 1. september året efter, at eleven har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Opfylder man ikke adgangskravene, kan man stadig komme ind—så længe man har opfyldt undervisningspligten. I så fald skal man til en optagelsesprøve og/eller en samtale på erhvervsskolen.

Niveauet på optagelsesprøverne svarer til kravene for at opnå karakteren 02 i folkeskolens 9.-klasseprøver i henholdsvis dansk og matematik. Prøverne er skriftlige og har en faglig toning imod erhvervsuddannelserne. Man behøver kun at gå til prøve i de fag, man ikke opfylder kravene i. Så har man gode karakterer i dansk, er det kun matematik og omvendt.

Det er meget vigtigt, at du som vejleder er opmærksom på, at optagelsesprøverne foregår på en dato fastsat af Undervisningsministeriet—og der er kun én prøve per fag per år! Så de datoer skal du kende. Du kan læse mere her.

Praktisk hjælp til optagelse

Har du en elev, der allerede er klar til at søge, har vi samlet nogle nyttige links, du kan give videre:

På dette link kan man se en kort video, der giver en introduktion med svar og gode råd, inden man går i gang med selve ansøgningen. Klik her for at se videoen.

På dette link kan man se en video, der skridt for skridt viser, hvordan man skal søge optagelse på en erhvervsuddannelse. Klik her for at se videoen.

Dette link fører direkte til optagelsesskemaerne: Klik her for at åbne dette.