Gymnasiale Uddannelser

Green Skills

En interaktiv oplevelse med erhvervsuddannelser og grøn omstilling til gymnasier og hf.

Hvad er green skills?

Kort fortalt

Green Skills sætter fokus på uddannelsesvalg og grøn omstilling. Vi har indrettet en lastbil som et interaktivt læringsrum, hvor vi gennem spil og dilemmaer tilbyder karrierelæring på en ny måde. Med afsæt i den grønne omstilling skaber forløbet rum for refleksion over fremtiden, både for elever der overvejer EUD efter gymnasiet, og for dem, der skal noget helt andet.

Læringsrummet er inddelt i fire zoner, med hver sit spil, fagområde og tema; fx et dilemmaspil om cirkulær økonomi, hvor eleverne kan lufte deres indre iværksætter eller en udfordring fra restaurantionsfagene i at sammensætte nærende menuer med grønt aftryk.

Vi kommer gratis på besøg på gymnasiale uddannelser i Region H.  

Skal I have besøg?

Book et besøg med Green Skills


Hvordan passer Green Skills ind i din undervisning?

Green Skills’ undervisningsforløb har to fokusområder: grøn omstilling og karrierelæring. Her kan du læse om, hvordan vores undervisningstilbud passer ind i dine fag og/eller vejledningsarbejde.

Fag og læreplaner

Green Skills’ undervisningsforløb matcher niveau og faglige krav i følgende fag på de gymnasiale uddannelser:

Kontakt os

NATURGEOGRAFI 

Lastbilen indeholder særligt to zoner, der taler ind i de faglige krav i naturgeografi. Eleverne stifter fx bekendtskab både med byggeriets og tekstilindustriens dilemmaer om  klimabelastning i produktionen og udfordres til at tænke i bæredygtige løsninger. Øvelserne matcher de faglige krav i vejledningen til  naturgeografi

Kernestof:
Innovation, bæredygtighed og ressourceforvaltning i lokalt og globalt perspektiv

 • Regionale og globale mønstre i levevilkår, produktion, ressourceforbrug og emissioner, herunder planlægning og regulering
 • Jordens energiressourcer herunder energistrømme, energiteknologier og energiforbrug til produktion, handel og transport 
 •  FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.

   

- uddrag fra "Vejledning til naturgeografi B/C, stx. September 2022"

Samfundsfag

BIOLOGI 

Køkkenzonen i Green Skills er særligt relevant for det  biologiske fagområde. Her skal eleverne arbejde med at sammensætte menuer, der både tager højde for den spisendes ernæringsmæssige behov  og råvarernes klimabelastning.

Øvelserne matcher de faglige krav i vejledning til faget biologi

Kernestof:

 • Makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og DNA

   

Supplerende stof:

 • Bæredygtighed
 • Sundhed, sygdom og medicin

   

- Uddrag fra "Vejledning til Biologi A, B og C, stx. Juni 2023"

Kontakt os

TEKNIKFAG (HTX)

Green Skills' aktiviteter rammer ind i flere af Teknikfagets retninger. Fx i byggezonen, hvor eleverne skal forholde sig til hvordan en bolig bedst muligt energirenoveres med både blik for klimabelastning og budget. Eller i køkkenzonen, hvor de skal sammensætte klimavenlige måltider, der tager højde for den spisendes ernæringsbehov.Øvelserne matcher de faglige krav i vejledning til faget Teknikfag

Kernestof - byggeri og energi:

Energi og miljø:

 • forskellige energiforsyningsformer til en bolig
 • udvalgte miljøforhold ved almindelig drift af en bygning
 • materialevalg og valg af komponenter i relation til økonomi, levetid og miljøpåvirkning.

- Uddrag fra Vejledning til Teknikfag A byggeri og energi, htx. 

Kernestof - levnedsmiddel og sundhed

Kost og ernæring:

 • kendskab til den elementære ernæringslære, kostplaner og kostanalyser
 • fysiologi
 • kostvejledning

- Uddrag fra Vejledning til  Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed – htx, august 2017.

Kontakt os

SAMFUNDSFAG

Der er et samfundsfagligt islæt i alle lastbilens øvelser, da der er arbejdes med dilemmaer i den grønne omstilling indenfor forskellige erhverv. Særligt er der dog mulighed for at arbejde med sociologi i omsorgszonen, hvor eleverne bliver stillet overfor en udfordring med at hjælpe to ældre medborgere med at få mere klimavenlige vaner.


Øvelserne matcher de faglige krav i vejledning til faget samfundsfag

Kernestof:

 • Sociologi: Samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
 • Økonomi: Økonomisk vækst, teknologisk udvikling, bæredygtig udvikling og velfærd.

- uddrag fra "Vejledning til Samfundsfag A, stx. Juni 2022"

Kernestof

 • Sociologi: Sammenhænge mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling, herunder udvikling i sociale mønstre og kommunikation.

- uddrag fra "Vejledning til Samfundsfag B, htx. Juni 2022"

Vejledning

Det er oplagt at booke Green Skills, hvis I står og skal arrangere en vejlednings- eller karrieredag på skolen. Aktiviteterne i lastbilen kan bruges til:

Før- og efteropgaver

Eleverne får mere ud af besøget, hvis de får tid til at forberede og bearbejde deres oplevelse. med dilemmaer om

Forberedelsesopgaven tager ca. 10 minutter og besvares individuelt og digitalt (gerne med telefoner). 

 

Efteropgaven tager 15-20 minutter og foregår mundtligt to og to. Pdf’en kan printes eller bruges digitalt.


Green Skills på besøg

Praktisk

Aktiviteter i lastbilen

Læringsrummet er inddelt i fire zoner, med hver sit spil, fagområde og tema.


Eleverne kan
prøve kræfter med :

Det er nemt!

Lastbilen kan foldes ud stort set hvor som helst; på parkeringspladsen, i skolegården eller hvor det passer jer. Vi sørger selv for strøm og besøget er derfor fuldstændig plug’n’play.  Hvis I har spørgsmål til det praktiske i forbindelse med et besøg, så ring til os og få en snak om mulighederne.

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte Lasse eller Mette, der er vores undervisere på Green Skills.

Book et besøg med Green Skills

Hvad får eleverne ud af det?

Mål 1

Eleverne får inspiration til job- og karrieremuligheder indenfor grøn omstilling.   

Mål 2

Eleverne får et nyt blik på, hvad erhvervsuddannelserne kan og hvem de er relevante for. 

Mål 3

Eleverne har en sjov og lærerig oplevelse med fokus på grøn omstilling i et anderledes læringsrum. 

Har du en god ide?

Vi vil gerne have Green Skills-lastbilen ud alle steder, hvor der er unge, der har brug for et rum til refleksion og nye perspektiver på erhvervsuddannelser.
Så har du et sted eller et event, der gerne vil have besøg, en god idé, eller et forslag til samarbejde, så kontakt os endelig.

Vælg din faggruppe

Tilmelding til webinar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Tilmelding til Skillskaravanen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Vælg din faggruppe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.