Jobcenter

Få besøg af en rollemodel

1-2 timers besøg på jobcentret hvor en ung faglært rollemodel, fortæller sin historie og faciliterer reflektionsøvelser

Hvad går det ud på?

Indhold

Du kan booke rollemodeller, som er unge færdiguddannede faglærte til at komme på besøg i jobcenteret. Rollemodellerne fortæller om deres fag, deres arbejdsliv og vej til en erhvervsuddannelse og giver via praktiske opgaver de unge hands on oplevelser med fagene.  

Det er muligt at bestille flere rollemodeller fra forskellige uddannelser. Rollemodelbesøget varer 1 -2 timer alt afhængig af om der bookes 1, 2 eller 3 rollemodeller.   

Kontakt

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jette Als der er kontaktperson på jobcenter-området.

Sådan gør du - til jobcenterkonsulenten

For at få mest muligt ud af rollemodelbesøget, anbefaler vi, at du er opmærksom på de tre faser: før, under og efter.

Forberedelse

-Forbered de unge på rollemodelbesøget, så de kender formål og rammer.

-Introducer de unge til erhvervsuddannelserne inden fx via Skillsuniverset, så de unges forforståelse aktiveres.

-Lad fx de unge udarbejde spørgsmål, som rollemodellen skal besvare

Under besøget

-Understøt, at rollemodellerne får svaret på de unges spørgsmål

-Understøt at der bliver en samtale om uddannelsesveje og arbejdslivet som faglært

Efter besøget

Forslag til refleksionsspørgsmål og dialog med de unge som opfølgning på rollemodelbesøget.

-Hvad overraskede jer?
-Hvad har været spændende?
-Hvad var som forventet?
-Hvad har I særligt hæftet jer ved?
-Hvad har I lært om de forskellige uddannelser?
-Hvad har I lært om jer selv?

Mål

Besøget af rollemodellerne er et supplement til uddannelsesvejledningen, og har til formål gennem ung-til-ung formidling at inspirere til øget nysgerrighed om uddannelsesvalget:

Mål 1

De unge får inspiration til, hvordan de finder ud af, hvilken uddannelse de skal vælge

Mål 2

De unge får førstehåndsindtryk af hverdagen som faglært

Mål 3

De unge hører fra unge ligesindede, at det er okay at være i tvivl og måske vælge om