Fem gode råd til samtalen med dit barn

Støt dit barn

Valg af ungdomsuddannelse er dit barns hidtil største og vigtigste valg. Det kræver mod og selvindsigt at finde den rette uddannelsesvej. Og det kræver en hjælpende hånd fra dig. Støt dit barn i uddannelsesvalget og hjælp med at sætte ord på hans eller hendes drømme og bekymringer for fremtiden.

1. Sammenlign informationer om erhvervsuddannelser

Med Uddannelseszoom kan du sammenligne informationer om erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre.
Datagrundlaget i Uddannelseszoom er registerbaserede data fra Danmarks Statistik og data indsamlet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

2. Fortæl din historie

For mange unge er arbejdslivet og de mange jobmuligheder en ukonkret og fremmed verden. Fortæl dit barn om din egen karrierevej og de overvejelser og dilemmaer, du har stået overfor. Lad din søn eller datter vide, at det er normalt at have tvivl, men at han eller hun ikke står alene på vejen til valg af uddannelse. Lad også familie og venner fortælle om deres karrierevej og jobsituation for at give et indblik i alternative karriereveje og arbejdsmarkedet i det hele taget.

3. Test og reflektér sammen

En uddannelsestest kan være et godt værktøj til at finde det rette match mellem dit barns interesser og mulige uddannelser. Tag UddannelsesGuidens test sammen med dit barn og drøft spørgsmålene undervejs. Husk at du højest sandsynlig er den, der kender din søn eller datter allerbedst, og kan komme med værdifulde input, som han eller hun måske slet ikke har overvejet. Når testen er færdig, kan I sammen reflektere over de foreslåede uddannelser og finde ud af, hvad næste skridt er. Du kan sagtens komme med gode råd uden at overtage selve valget.

4. Få mere viden – snak med eksperterne

Ring, chat eller mail med en vejleder fra eVejledning. De kan svare på spørgsmål om stort set alle uddannelser og give dit barn redskaber til at håndtere det svære uddannelsesvalg. UddannelsesGuiden har også en forældreside, hvor du kan finde mere information om, hvordan du som forældre kan støtte op omkring uddannelsesvalget. Læs mere her.

Eller tag fat i Ungdommens Uddannelsesvejledning, der også står klar til at vejlede unge under 25 år om valg af uddannelse og erhverv. Find det nærmeste UU-center her.

5. Besøg skolerne

Alle erhvervsskoler har åbent hus og forældreaftener, hvor man kan høre meget mere om både skolen, fagene og campus-miljøet fra lærere og elever. Tag med, hvis det er muligt. På den måde får du selv mere viden, og du viser dit barn, at du også er nysgerrig på de mange uddannelsesmuligheder.

Spørg også gerne andre unge til råds om, hvordan den lokale erhvervsskole er, eller hvordan det er at være praktikant i en virksomhed. F.eks. kan du spørge venners eller familiemedlemmers børn eller efterlyse erfaringer fra andre unge via Facebook.

Dit barns fremtid

Rådene er udviklet af Den regionale ungeenhed i samarbejde med Foreningen Skole og Forældre. Læs mere på ditbarnsfremtid.dk