Introkurser på erhvervs[-]skolerne

Går dit barn i 8.-10. klasse vil barnet få en introduktion til erhvervsuddannelserne.

Introkurser

Når dit barn går i 8.–10. klasse, er det en fast del af skoleåret at blive introduceret til erhvervsuddannelserne. Det gøres lidt forskelligt alt efter klassetrin. Uanset hvilken klasse dit barn går i, er det en rigtig god lejlighed til at tale om uddannelse og fremtiden derhjemme.

I 8. klasse tager introkurset 2–4 dage. Her kommer dit barn ud på en erhvervsskole i det område, I bor i. Dit barn får mulighed for at mærke stemningen og tale med elever, der allerede er i gang. Samtidig er der selvfølgelig masser af fagligt indhold med fokus på et teoretisk og praktisk orienteret projekt.

I 9. og 10. klasse tager vi et skridt videre. Det kalder vi brobygning, fordi vi her bygger bro mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Forløbet tager 3–6 dage. Undervejs arbejder vi målrettet med tre områder: det faglige, det sociale og det personlige.

På det faglige område giver vi dit barn et bedre billede af, hvad der kræves inden for særligt dansk og matematik—og hvad der eventuelt skal arbejdes mere med for at kunne blive optaget. På det sociale område arbejder vi blandt andet med teambuilding-øvelser, da samarbejde og gensidig respekt er nøgleord på en erhvervsuddannelse. På det personlige område giver vi dit barn en bedre forståelse for, hvad der kræves, når det gælder motivation, evnen til at tage ansvar, at møde til tiden, etc.