Kort om erhvervs[-]uddannelserne

Læs kort om, hvad EUD er

Kort introduktion

En erhvervsuddannelse består grundlæggende af tre dele: Grundforløb 1 (GF1), Grundforløb 2 (GF2) og Hovedforløbet. De to grundforløb udgør tilsammen det første år af uddannelsen, og de foregår begge på erhvervsskolen—selvfølgelig med masser af praktiske øvelser undervejs. Hovedforløbet veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på en erhvervsskole. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

Grundforløb I

(20 uger)

Her bruger vi tiden på at komme rundt om de mange forskellige muligheder, der er på erhvervsskolerne, så dit barn har de bedste forudsætninger for at vælge rigtig. Det handler altså om valg af ”fagretning”. Samtidig er der selvfølgelig masser af fagligt indhold, og eleverne har fag som fx dansk, kommunikation, arbejdsplanlægning og metodelære.

Der er en meget vigtig detalje, der gælder for Grundforløb 1 (GF1). Man kan nemlig kun begynde én gang på GF1, og man skal senest begynde 14 måneder efter, at man har afsluttet 9. eller 10. klasse.
Så vent ikke for længe med tilmeldingen.

Grundforløb II

(20 uger)

Her handler det om at komme mere i dybden med den uddannelse, dit barn har valgt. De lærer den nødvendige teori og arbejder praktisk med faget, så de er godt forberedt til hovedforløbet, hvor de skal i praktik (i lære).

Har man ikke nået at komme på GF1, kan man begynde direkte på grundforløb 2 (GF2). På en række uddannelser vil man dog først skulle supplere med boglige fag for at kunne klare overgangskravet til hoveforløbet. Man har tre forsøg på GF2. Vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at den unge vælger rigtig første gang.

Hovedforløb

Her er dit barn i praktik (i lære) og kommer ud på en rigtig arbejdsplads. Praktiktiden varierer alt efter valg af uddannelse og kan tage fra 1 til 5 år. I praktiktiden får den unge konkrete arbejdsopgaver, så de får prøvet deres viden fra skolen af i praksis. Samtidig er der skoleophold, så de også får udbygget deres teoretiske viden. Praktikken foregår efter en gennemtænkt uddannelsesplan, som dit barn laver sammen med praktikstedet. Der er lige nu 80.000 unge i lære i Danmark, så der findes praktikpladser nok.