Hvad er en erhvervsuddannelse?

 
Mange elever i folkeskolen er ikke klar over de mange veje, de kan gå med en erhvervsuddannelse. Som lærer eller vejleder kan du hjælpe eleverne på deres uddannelsesvej, og være med til at sikre at de træffer et uddannelsesvalg på et mere oplyst grundlag. På denne side får du de vigtigste informationer om, hvad en erhvervsuddannelse går ud på.

Helt generelt…

Der findes over 100 erhvervsuddannelser at vælge imellem, hvilket betyder at der er en uddannelse for de fleste. Og bare rolig, de unge behøver ikke at vælge en specifik uddannelse med det samme.
Uddannelserne fordeler sig på fire hovedområder:

1) omsorg, sundhed og pædagogik 2) kontor, handel og forretningsservice 3) fødevarer, jordbrug og oplevelser 4) teknologi, byggeri og transport.

I løbet af grundforløb 1, som varer 20 uger, får eleven god tid til at få et indblik i de forskellige uddannelser og brancher inden for det hovedområde, som eleven har valgt. Derefter vælger den unge, hvilket fag han eller hun vil specialisere sig i.

Proceduren er lidt anderledes, hvis det er over to år siden at den unge afsluttede folkeskolen. Læs mere her.

Skole- og praktikforløb

Erhvervsuddannelserne tager som regel mellem to og fem år. I de år veksles der mellem undervisning på skole og praktikforløb. Praktikperioden fylder en stor del af uddannelsen, da en erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, som retter sig mod et erhverv.

Under praktikperioden modtager eleven også elevløn, samtidig med at han eller hun dygtiggør sig inden for et håndværk og bliver klædt på til arbejdsmarkedet.