Opgave 1: De 6 Skills

 

Før (hjemme på skolen)

Til læren

I denne opgave skal dine elever se om de kan genkende nogle af de 6 skills fra filmen hos dem selv eller hos hinanden. Vis filmen ”Kend dine Skills” på Copenhagen skills appen, eller på www.copenhagenskills.dk eller print de 6 skills her

 

Opdel eleverne i grupper af 4-5 personer. De skal nu lave gruppearbejde med udgangspunkt i de 6 forskellige Skills.

 

Til eleverne

Se om I kan genkende nogle af de 6 skills fra filmen hos jer selv eller hos hinanden.  Vælg de skills, som I synes passer bedst på jer selv og begrund det på skift over for hinanden i gruppen.

Husk: tag et billede af jeres skills og tag det med på messen. Det er også en god ide at gruppen hjemmefra aftaler, hvem der gør hvad ude på messen.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Under (ude på messen)

Til eleverne

Kig efter Skills ikonerne på uddannelsens “Prøv, Mærk og Føl et fag” -område. Find en elev eller en lærer og bed dem forklare jer om de forskellige skills og om hvordan, I kan se og afprøve dem på standen.

Tag billeder, hvor jeres gruppe afprøver forskellige Skills på uddannelsen og lav et kort filmklip, hvor jeres gruppe arbejder med skills, som er svære, sjove eller interessante.

Husk:  hjælp gerne hinanden med at optage.

 

 

 

 

 

Efter (hjemme på skolen)

Til eleverne

I skal nu at kigge på jeres billeder sammen mens I på skift fortæller, hvilke skills man kan se på jeres billeder.  Fortæl hinanden hvad der overraskede jer mest. og hvad I lærte ved at prøve de forskellige skills. Skriv stikord, så I kan huske det, når I skal præsentere det for klassen.

Som forberedelse til jeres præsentation skal I nu kigge på jeres film. Vælg de skills, I hver især synes var mest interessante eller som overraskede jer mest, og forklar hvorfor. Tænk over at I alle får sagt noget, og at det er ok at have forskellige synspunkter.

 

Til læren

Grupperne fremlægger nu for klassen ud fra de drøftelser de har haft om brugen af skills ved DM i skills. Du leder en fælles drøftelse, hvor eleverne inviteres ind med deres refleksioner i forhold til det, de har undersøgt. Til sidst samler du op: 

Hvad blev I hver især klogere på? Opdagede I nogle nye skills?

 

Husk:  afsæt tid til at eleverne får skrevet deres refleksioner ind i deres Studievalgsportfolio.

 

Printvenlig version