Fordele og ulemper ved forskellige uddannelser

(8.-10. kl.)

 

Før (hjemme på skolen)

 

Til læreren

I denne opgave skal dine elever finde fordele og ulemper ved udvalgte Ungdomsuddannelser.
Opdel eleverne i grupper af 4-5 personer. 

Vis filmen Dit valg

 

Til gruppen i klassen 

 1. Lav en liste med 5 forskellige uddannelser som I  har set på filmen
 2. Udvælg 2-3 uddannelser, hvor minimum 1 er en erhvervsuddannelse 
 3. Lav en liste med 3-4 ting I gerne vil undersøge nærmere.

Det kan fx være: 

 • Studiemiljøet
 • Fagene
 • Teori eller praksis
 • Videreuddannelsesmuligheder 

 

Lav 3 til 4 spørgsmål til elever og lærere ude på uddannelserne.

Tips til spørgsmål: 

 • Hvordan foregår undervisningen på uddannelsen?
 • Hvilke fag har de?
 • Hvordan er studiemiljøet på uddannelsen?
 • Hvilke muligheder er der for at læse videre?

Husk: at tage jeres spørgsmål med ud på messen.

 

Til gruppen i klassen 

 1. Kig på jeres filmklip og lyt til jeres interview
 2. Tal om hvilke fordele I har opdaget
 3. Tal om hvilke ulemper I har opdaget

I skal nu fremlægge jeres tanker for klassen

 1. Fortæl de andre om hvilke fordele og ulemper I har opdaget.

 

Husk: at få skrevet jeres tanker ned i  Studievalgsportfolioen.

Til læreren

Afslutningsvis leder du en fælles drøftelse, hvor eleverne inviteres ind med deres refleksioner i forhold til det, de har undersøgt. Til sidst samler du op med spørgsmålet:

Hvad er vigtigt for mig, når jeg skal finde min egen uddannelsesvej?

 

Husk:  afsæt tid til at eleverne får skrevet deres refleksioner ind deres Studievalgsportfolio

 

Printvenlig version

Find forløbet på Meebook søg: DM I SKILLS