Opgave 2: Forskelle og ligheder på forskellige uddannelser

Før (hjemme på skolen)

 

Til læreren

I denne opgave skal dine elever nu undersøge de forskellige Ungdomsuddannelser.
Opdel eleverne i grupper af 4-5 personer. 

Bed eleverne om at gå ind på www.ug.dk og læse om de forskellige uddannelser. De skal også se filmene ”Dit valg” og ”Din nye hverdag” på www.ug.dk

 

Til eleverne

Lav en liste med de forskellige ungdomsuddannelser I finder. Udvælg 2-3 uddannelsers retninger som I vil undersøge. Lav en liste med de vigtigste ting I vil vide omkring uddannelser ude på messen fx hvordan er studiemiljøet, hvilke fag er der og er der forskel på hvordan der arbejdes med teori og praksis?

 

Kig på jeres lister og formulér tre til fire gode spørgsmål til elever og lærere ude på messen fx hvordan undervisningen foregår på uddannelsen eller hvilke fag de har. I kan også tale med dem om hvordan studiemiljøet er på uddannelsen.

 

Efter (hjemme på skolen)

Til eleverne

I skal nu forberede jer på at præsentere for klasse. Kig på jeres filmklip og lyt til jeres interview.  Tal sammen i gruppen om jeres overvejelser om, hvilke forskelle og ligheder i har opdaget.  fx Hvad var overraskende eller hvad var som forventet? Det er også her, at I kan tilføje eller ændre noget på jeres egne lister.

Til læreren

Afslutningsvis leder du en fælles drøftelse, hvor eleverne inviteres ind med deres refleksioner i forhold til det, de har undersøgt. Til sidst samler du op med spørgsmålet:

Hvad tager I hver især med jer fra det I har set og hørt – Hvad er vigtigt for mig, når jeg skal finde min egen uddannelsesvej?

 

Husk:  afsæt tid til at eleverne får skrevet deres refleksioner ind deres Studievalgsportfolio

 

Printvenlig version