Opgave 3: Rollemodeller

 

Før (hjemme på skolen)

Til læreren

Eleverne skal nu undersøge hvilke forskelle er der i, hvordan folk vælger uddannelse.

Opdel eleverne i grupper af 4-5 personer. De skal nu forberede en liste med gode spørgsmål, som de gerne vil have svar på fra en rollemodel ude på messen.

 

Til eleverne

I skal nu undersøge hvilke forskelle er der i, hvordan folk vælger  uddannelse.

I kan fx lave spørgsmål til rollemodellerne som; Hvilken uddannelse har de taget? Hvordan gik det til at de tog lige netop den uddannelse? Var de på nogen måde i tvivl om hvilken uddannelse de skulle vælge? Hvad afgjorde at de valgte som de gjorde? I kan også undersøge hvad der vigtigst for dem, da valgte uddannelse?

 

Husk: tag et billede af listen med på messen.

 

Rollemodel til uddannelsesevent

Efter (hjemme på skolen)

Til læreren

Grupperne skal nu forberede sig på at fremlægge de svar som de har taget med fra messen.

Til eleverne

Se I jeres notater eller optagelser fra samtalen med rollemodellerne og tal om hvilke forskelle der er i, hvordan personerne valgte uddannelse, og hvilke ligheder der er mellem deres måder at vælge på? Se om I kan beskrive måderne at vælge på med en overskrift. Som eksempel kunne det være lystbetonet, økonomisk, med øje for penge, socialt, ”flød med strømmen”, presset af forventninger, jobmuligheder osv.

Tal om, hvordan I ville vælge

Selvom I ikke kan være sikre på, hvordan I vil vælge, så vælg nu den som bedst passer til jeres og besvar følgende spørgsmål:

  • Hvorfor har du netop valgt denne?
  • Hvordan tror du, at den ligner din måde at skulle vælge uddannelse på?
  • Hvordan tror du, at den adskiller sig?

Til læreren

Eleverne samles i deres klasse. Grupperne fremlægger på skift i forhold til hvilke erfaringer de tager med sig videre. Du leder en fælles drøftelse, hvor eleverne inviteres ind med deres refleksioner i forhold til det, de har hørt. Til sidst samler du op:

Hvad har eleverne hver især fået med fra vores drøftelser?

Klassen laver en fælles liste med gode råd i forhold til overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelse.

 

Husk:  afsæt tid til at eleverne får skrevet deres tanker ned i deres Studievalgsportfolio.

 

Printvenlig version