40_928128907228907_1287725371269257

GODT PÅ VEJ

En erhvervsuddannelse er ofte den hurtigste vej til løn under uddannelse, en genvej til en lederposition, et springbræt til videreuddannelse, en lige rute til ekspertise i et eller flere fag, en smutvej til en karriere i udlandet.

Godt på vej med en erhvervsuddannelse.

#CPHSkills