40_928128907228907_1757837974257992

MØD KONGEHUSETS VÆRKSTEDSLEDER
Finn Johansen er uddannet møbelsnedker. Han havde aldrig drømt om, at Amalienborg skulle blive hans arbejdsplads. “Mit mål har bare været at blive dygtig til mit fag,” siger Finn. I dag passer han kongehusets møbler sammen med sine lærlinge og ansatte.
Finns historie er et eksempel på de mange muligheder, en erhvervsuddannelse rummer. Hvis du som ung eller som forælder vil vide mere om mulighederne efter 9. og 10. klasse, så besøg Copenhagen Skills Uddannelsesevent 25.-26. oktober i Bella Center. Se programmet på www.copenhagenskills.dk
#HvadDrømmerDuOm #copenhagenskills #CPHskills #Erhvervsuddannelse