40_928128907228907_1892640300777758

UNGE BRUGER SKILLS TIL AT UDVIKLE DERES EGEN FESTIVAL
Som noget nyt skal 8. klasserne på 2. og 3. introdag bygge deres egen festival. Heri indgår bl.a. opgaver som planlægning af musikprogram, opmåling til festivalstole- og borde samt design af informationsplakat.
Ca. 15.000 elever deltager på forskellige erhvervsskoler i Region Hovedstaden.
Du kan læse mere om det nye koncept her:

2. og 3. introdage