40_928128907228907_2257969527578165

DET ER EN RIGTIG GOD IDÉ AT TAGE EN ERHVERVSUDDANNELSE
Der bliver mangel på 32.500 faglærte i hovedstadsregionen i 2025. Især inden for kontor, handel og forretningsservice med et tal på 9.700 faglærte.