Studievalg

Skillsguiden

En platform med inspiration til en faglært vej efter gymnasiet

Hvad er skillsguiden?

Kort fortalt

Skillsguiden.dk er en platform, der har til formål at inspirere gymnasieelever og studenter til vejen efter gymnasiet. Den kan dog også sagtens anvendes bredere til unge mellem 17-25 år.

Indholdet på platformen skal give målgruppen nogle at spejle sig i ved hjælp af fortællinger fra andre unge. De har alle en studentereksamen, og har derefter enten direkte eller af snoede veje valgt at gå en faglært vej. Deres følelser, overvejelser og oplevelser af livet efter gymnasiet og på erhvervsskolen er omdrejningspunktet.

Øvelser: hverdagen på EUD

Via de nedenstående 6 tematikker, kan du være med til at give eleverne et indblik i hverdagen og undervisningen på en erhvervsskole. 

1. En helt normal uge

Erhvervsuddannelser veksler mellem skoleperioder og oplæringsperioder, hvor man er på sin læreplads i en virksomhed. I filmen møder vi fire unge, der fortæller om en helt normal uge på deres forskellige lærepladser.

Afslut gerne med en fælles snak i plenum, fx med fokus på, hvad der er anderledes ved en sådan hverdag kontra hverdagen på mange af de øvrige uddannelser, som eleverne kender til.

Idé til øvelse

2. Hvorfor EUD?

En erhvervsuddannelse er en af de mulige uddannelsesveje, man kan vælge efter gymnasiet. I filmen hører vi fire forskellige unge fortælle om deres grunde til at vælge en erhvervsuddannelse efter gymnasiet.

Afslut gerne med en fælles snak i plenum, fx om der er noget fra filmen, som eleverne kan bruge i deres overvejelser om uddannelser efter gymnasiet.

Idé til øvelse

3. Undervisningen på skolen

Erhvervsuddannelser veksler mellem skoleperioder og oplæringsperioder, hvor man er på sin læreplads. I filmen møder vi fire forskellige unge, der fortæller om undervisningen, når de er på skole.

Afslut gerne med en fælles snak i plenum, fx med fokus på, hvad der er anderledes ved en sådan undervisningsform kontra undervisningsformen på mange af de øvrige uddannelser, som eleverne kender til.

Idé til øvelse

Øvelser: Livet efter GYM

Fire unges vej efter gymnasiet

På Skillsguiden.dk under “Hvad har andre unge gjort” møder du 4 studenter, der har valgt meget forskellige veje efter gymnasietiden. 

De italesætter de følelser og overvejelser de har gjort sig, samt deres oplevelse ved nu at gå på en erhvervsuddannelse.

I filmen ved siden af er der et sammenklip af noget af filmmaterialet.

Idé til øvelse

Hvem står bag?

Indholdet er udviklet på baggrund af sparring og indsigter fra Studievalg. Copenhagen Skills og Studievalg Hovedstaden arbejder nu på, hvorledes indholdet kan anvendes og udbredes i forskellige vejledningssammenhænge.

Vælg din faggruppe

Tilmelding til webinar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Tilmelding til Skillskaravanen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Vælg din faggruppe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.