Til lærere og vejledere

Udskoling

Her finder du aktiviteter og materialer til brug i 8.-10. klasse.

Tilbud til udskoling

Aktiviteter og forløb

Alle nedenstående aktiviteter og forløb er gratis og udviklet til udskolingselever.
Vi afholder ikke længere uddannelsesevent i Bella Center i uge 43.

Introdage

I 8. klasse er eleverne på tre introdage på en erhvervsskole, hvor de bliver introduceret til erhvervsuddannelserne og får et indblik i de forskelligartede uddannelser, der tilbydes på en erhvervsskole. 
Elever i 8. klasse skal i alt på fem introdage, hvor Copenhagen Skills står for de tre, der foregår på en erhvervsskole.

3 dage

8. klasse

Introdage på en erhvervsskole

Skillsuniverset

Skillsuniverset.dk er en digital læringsplatform, hvor elever kan blive klogere på deres skills – samt få inspiration til uddannelsesveje. Platformen er baseret på ung til ung vejledning med rollemodeller fra alle de forskellige ungdomsuddannelser med fokus på erhvervsuddannelserne.

2-3 lektioner

8.-10. klasse

Digital læringsplatform

Skillskaravanen

Få besøg af vores Skillskaravane og giv dine elever en praksisnær oplevelse med erhvervsuddannelserne.  Eleverne får mulighed for at møde rollemodeller, der repræsenterer forskellige faglærte uddannelser.

4 lektioner

Studievalgsportfolio

lokal uddannelsesevent

Forløb til håndværk og design

Forløbet kobler sig til valgfaget Håndværk og Design og er målrettet 7.-8. klasser. Her opnår eleverne håndværksmæssige færdigheder og kendskab til materialet træ.

12-14 lektioner + 1 byggedag

7.-8. klasse

Håndværk og Design

Kend dine skills

Et undervisningsforløb hjemme i klassen, hvor eleverne bliver guidet igennem forskellige øvelser, der giver dem indsigt i egne kompetencer og styrker samt kendskab til erhvervsuddannelserne.

4-5 lektioner

7.-8. klasse

Hands & Brains

To dages brobygning på en erhvervsskole hvor teori og praksis kommer i spil både på værkstederne og i krydstogtspillet ‘Pearl og Copenhagen’. Udbydes i dette skoleår på Hotel & Restaurantskolen.

2 dage

9.-10. klasse

Brobygning på erhvervsskolen

Det faglige fundament

Aktiviteterne i Copenhagen Skills bygger på tre tværgående elementer; karrierelæring, praksisfaglighed og rollemodeller. Kombinationen af disse tre elementer skaber et godt udgangspunkt for at styrke de unges kendskab til erhvervsuddannelserne: Hands-on aktiviteter giver de unge praksis- og virkelighedsnære oplevelser med erhvervsuddannelserne, rollemodeller inspirerer de unge med deres uddannelsesvej og uddannelsesvalg. Og karrierelæring sikrer at aktiviteterne ikke står alene, men indgår som elementer i de unges samlede karrierelæring.

drengmedtræhul