Til lærere og vejledere

Udskoling

Her finder du aktiviteter og materialer til brug i 8.-10. klasse.

Tilbud til udskoling

Aktiviteter og forløb

Alle nedenstående aktiviteter og forløb er gratis og udviklet til udskolingselever.
Vi afholder ikke længere uddannelsesevent i Bella Center i uge 43.

Introdage

I 8. klasse er eleverne på tre introdage på en erhvervsskole, hvor de bliver introduceret til erhvervsuddannelserne og får et indblik i de forskelligartede uddannelser, der tilbydes på en erhvervsskole. 
Elever i 8. klasse skal i alt på fem introdage, hvor Copenhagen Skills står for de tre, der foregår på en erhvervsskole.

3 dage

8. klasse

Introdage på en erhvervsskole

Green Skills

“Green Skills” er vores fold-ud-lastbil, der kører rundt og besøger udskolingsklasser og sætter fokus på uddannelsesvalg og grøn omstilling. Vi har indrettet lastbilen som et interaktivt læringsrum, hvor vi gennem spil og dilemmaer udfordrer elevernes  forestillinger om, hvad erhvervsuddannelse er og kan. 

45-60 minutter

8.-10. klasse

Undervisning i uddannelse og Job

Åbn øjnene, Anna

Åbn øjnene, Anna, er et karrierelæringsforløb for 7. årgang. Forløbet kan indgå i den kollektive vejledning, og skal gennem fire fiktionsfilm og tilhørende analoge øvelsesmaterialer gøre elever i 7. klasse nysgerrige på uddannelses- og jobmuligheder.  

45 minutter

7. klasse

Undervisning i uddannelse og Job

Skillsuniverset

Skillsuniverset.dk er en digital læringsplatform, hvor elever kan blive klogere på deres skills – samt få inspiration til uddannelsesveje. Platformen er baseret på ung til ung vejledning med rollemodeller fra alle de forskellige ungdomsuddannelser med fokus på erhvervsuddannelserne.

2-3 lektioner

8.-10. klasse

Digital læringsplatform

Skillskaravanen

Få besøg af vores Skillskaravane og giv dine elever en praksisnær oplevelse med erhvervsuddannelserne.  Eleverne får mulighed for at møde rollemodeller, der repræsenterer forskellige faglærte uddannelser.

4 lektioner

Studievalgsportfolio

lokal uddannelsesevent

Forløb til håndværk og design

Forløbet kobler sig til valgfaget Håndværk og Design og er målrettet elever i 8. klasse. Her opnår eleverne håndværksmæssige færdigheder og kendskab til materialet træ.

12-14 lektioner + 1 byggedag

8. klasse

Håndværk og Design

Kend dine skills

Et undervisningsforløb hjemme i klassen, hvor eleverne bliver guidet igennem forskellige øvelser, der giver dem indsigt i egne kompetencer og styrker samt kendskab til erhvervsuddannelserne.

4-5 lektioner

7.-8. klasse

Hands & Brains

To dages brobygning på en erhvervsskole hvor teori og praksis kommer i spil både på værkstederne og i krydstogtspillet ‘Pearl og Copenhagen’. Udbydes i dette skoleår på Hotel & Restaurantskolen.

2 dage

9.-10. klasse

Brobygning på erhvervsskolen

Det faglige fundament

Aktiviteterne i Copenhagen Skills bygger på tre tværgående elementer; karrierelæring, praksisfaglighed og rollemodeller. Kombinationen af disse tre elementer skaber et godt udgangspunkt for at styrke de unges kendskab til erhvervsuddannelserne: Hands-on aktiviteter giver de unge praksis- og virkelighedsnære oplevelser med erhvervsuddannelserne, rollemodeller inspirerer de unge med deres uddannelsesvej og uddannelsesvalg. Og karrierelæring sikrer at aktiviteterne ikke står alene, men indgår som elementer i de unges samlede karrierelæring.

drengmedtræhul

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om vores aktiviteter og forløb til fagpersoner. Udsendes ca. 6 gange om året.

Vælg din faggruppe

Tilmelding til webinar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Tilmelding til Skillskaravanen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Vælg din faggruppe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.