om

Hvad er Copenhagen Skills?

Et partnerskab som arbejder for at øge unges kendskab samt søgning til erhvervsuddannelserne

Copenhagen Skills 4.0

Mission og målgruppe

Copenhagen Skills mission er at øge søgningen til erhvervsuddannelserne i Region Hovedstaden. Ambitionen er at give unge de bedste forudsætninger for deres uddannelsesvalg og ikke mindst en bedre og mere realistisk forståelse af de muligheder, en faglært uddannelse tilbyder.

Målgruppen for indsatsen er unge fra 14-25 år og dækker over elever i udskolingen, FGU-elever, gymnasier/HF-elever samt unge 18-25-årige som ikke er videre i uddannelse.

Hvordan gør vi?

Det faglige fundament

Aktiviteterne i Copenhagen Skills bygger på tre tværgående elementer; karrierelæring, praksisfaglighed og rollemodeller. Kombinationen af disse tre elementer skaber et stærkt udgangspunkt for at styrke de unges kendskab til erhvervsuddannelserne:
Hands-on aktiviteter giver de unge praksis- og virkelighedsnære oplevelser med erhvervsuddannelserne, fysiske og virtuelle rollemodeller inspirerer de unge med deres uddannelsesvej og uddannelsesvalg. Og karrierelæring sikrer at aktiviteterne ikke står alene, men indgår som elementer i de unges samlede karrierelæring.

Få overblikket

Det tilbyder vi

Copenhagen Skills tilbyder en række aktiviteter og materialer, der kan være med til at forberede de unge til uddannelsesvalget.

Aktiviteterne dækker alt fra korte digitale forløb, til praksisnære uddannnelsesevents til 3-dages introduktionsforløb. 

Fælles for aktiviteterne er at give unge de bedste forudsætninger for deres uddannelsesvalg og ikke mindst et øget kendskab og interesse for de faglærte uddannelser. Få et overblik over Copenhagen Skills aktiviteter i vores nyhedsgalleri.

 • Hovedaktivitet 1

  Nye introdage

  Fokus for denne aktivitet er at forny 8. klasses elevers
  introduktion til erhvervsuddannelserne. Dette skal ske
  gennem udvikling af nyt koncept for de tre
  obligatoriske introdage.

  Siden 2016 har CS stået for udvikling af indhold og
  koordinering af disse tre introdage i samarbejde med
  regionens erhvervsskoler.

  Med udgangspunkt i EVA's evaluering af introdagene i 2022, har vi fokus på følgende i udviklingsarbejdet: bedre rammesætninger, tydeligere kobling mellem aktivitet og uddannelse og ikke mindst vise hverdagen og undervisningsformen på erhvervsskolen.

 • Hovedaktivitet 2

  Karrierelæring i 8. kl

 • Hovedaktivitet 3

  Karrierelæring i 7. kl

 • Hovedaktivitet 4

  Digital indsats og brobygning for gymnasier

 • Hovedaktivitet 5

  Styrket praksisfaglighed i udskolingen

 • Hovedaktivitet 6

  Skills Mobile Lab: Teknologi på EUD

 • Hovedaktivitet 7

  Styrket karrierelæring og brobygning til FGU-elever

partnerskabskredsen og finansiering

Hvem står bag?

Copenhagen Skills er et partnerskab af erhvervsskoler i Region Hovedstaden, der siden 2015 har arbejdet sammen om en rekrutteringsindsats, der skal styrke kendskab og søgning til erhvervsuddannelserne.

I samarbejde med både grundskoler og ungevejledningen, FGU samt gymnasier og Studievalg udvikles, afprøves og implementeres aktiviteterne.

For projektperioden 2023-2025 er Copenhagen Skills dels finansieret af Den Europæiske Socialfond, Region Hovedstaden samt følgende erhvervsskoler: Technical Education Copenhagen (TEC), NEXT Uddannelse København, Hotel- og Restaurantskolen (HRS), U/NORD, Social- og Sundhedsskolen Hovedstaden (SOSUH) og Diakonissestiftelsen.

"Det er en kæmpe gevinst at erhvervsskolerne og Copenhagen Skills arbejder sammen om en koordineret og stærk rekrutteringsindsats til erhvervsuddannelserne. Vi er optagede af hele tiden at finde nye veje til at nå de unge. Dialog om nye aktiviteter med dem som arbejder med de unge til hverdag er en forudsætning for succes, og for at flere unge får kendskab til erhvervsuddannelserne."

Morten Emborg, direktør på TEC og formand for Copenhagen Skills’ styregruppe

Copenhagen skills'

Sekretariatet

Her finder du kontaktoplysninger på de ansatte i sekretariatet.

Anthony_billede

Projektchef

Anthony Ansel-Henry

Mobil: 27 22 94 23
Email: arah@tec.dk

Jette1_redigeret

Projektleder

Jette Als

Mobil: 25 45 32 60
Email: jla@tec.dk

Sofie_redigeret

Projektleder

Sofie Hedegaard Gadeberg

Mobil: 29 66 05 04
Email: shg@tec.dk

Lasse_redigeret

Projektmedarbejder

Lasse Vejlgaard

Mobil: 25 45 35 79
Email: lv@tec.dk

Amanda1_redigeret1

Some- og marketingansvarlig

Amanda Rindholt

Mobil: 25 45 35 86
Email: ari@tec.dk

Anna beskåret 2

Projektleder

Anna Overgaard Toft

Mobil: 25 45 30 36
Email: aot@tec.dk

Projektmedarbejder

Mette Post Riggelsen

Mobil: 25453464
Email: mpr@tec.dk

Modtag vores nyhedsbrev

Vælg din faggruppe

Vælg din faggruppe

Tilmelding til webinar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Tilmelding til Skillskaravanen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Vælg din faggruppe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.