inspiration til at arbejde med

Karrierelæring

Med udgangpunkt i de tre faser: før, under og efter

de tre faser

Før, under og efter

Vejledningsaktiviteter kan ikke stå alene. Som underviser eller vejleder er det vigtigt, at du hjælper de unge med at sætte vejledningsaktiviteterne i relation til deres øvrige erfaringer fra skole og fritid samt tanker om fremtiden. Dette kaldes refleksion.

For mange unge kan arbejdet med refleksion være nyt og noget, de skal øve sig på. Det vil være nødvendigt, at du understøtter denne proces.

Se filmen her sammen med dine kollegaer på skolen og brug jeres nye viden til at give eleverne de bedste forudsætninger for at lære om forskellige uddannelser og jobområder og på den måde blive klædt på til den fremtid, der venter dem.

Film der forklarer hvorfor og hvordan man kan arbejde med karrierelæringens før, under og efter.

Forskeren, Rita Buhls, perpektiv på karrierelæring.

for at sikre læring

Kriterier

For at sikre læring i vejledningsaktiviteterne skal de være aktive og varierende. Derfor er alle vores aktiviteter baseret på:

  1. Inddragelse af deltagernes virkelighed – effekten øges hvis deltageren kan koble viden og redskaber til sin egen virkelighed.
  2. Refleksion – læring tager først form, når vejledningsaktivitetens indhold kobles til den enkeltes erfaringer. Vi understøtter at eleverne får plads til refleksion.
  3. Involvering – effekten øges, hvis deltageren er aktive i aktiviteten
  4. At der er fokus på, hvilken betydning den nye viden har for elevernes tanker om uddannelsesvalg. 

Inspiration

Det gode forløb

Som lærer eller vejleder kan du også selv skræddersy egne forløb med individuelle mål og kobling til fælles mål i forskellige fag eller det timeløse fag Uddannelses og job. 

Før

Formulér opgaver, spørgsmål og øvelser sammen med eleverne; Hvad skal eleverne undersøge, hvilke erfaringer, viden og oplevelser vil de ‘tage med’ fra vejledningsaktiviteten

Spørgsmål til forberedelsen:

Under

Lad eleverne udføre opgaverne i grupper af 4-5 personer

Opfordre eleverne til at tage noter, bruge video, billeder og lyd til at dokumentere elevernes oplevelser.

Efter

Organisér samtalerne i klassen og understøt refleksionerne. Kig på elevernes billeder og noter sammen med eleverne.  Det kan være som parsamtaler eller gruppesamtaler.
Hjælp eleverne med at samle op på refleksionerne, så de kan fastholde nye perspektiver og erkendelser. Sæt tid af til, at eleverne kan opdatere deres Studievalgsportefolio

Spørgsmål til efterbehandling:

Vælg din faggruppe

Tilmelding til webinar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Tilmelding til Skillskaravanen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Vælg din faggruppe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.