vores faglige fundament

Karrierelæring, praksisfaglighed og rollemodeller

Fokus på forberedelse og refleksion

Karrierelæring

Karrierelæring er gennemgående for al aktivitet i Copenhagen Skills. Fokus er på de unges læring om sig selv, om uddannelse og om arbejde. Aktiviteterne bidrager til, at de unge får udsyn mod livet, får udvidet deres perspektiver på uddannelse, og giver dem mulighed for at udforske sig selv og arbejdslivet i forskellige situationer.

Aktiviteterne er planlagt så de unge får mulighed for at opdage, udforske og mærke sig selv i forskellige situationer i og omkring erhvervsuddannelserne og arbejdslivet. Et vigtigt element i karrierelæring er at sætte fokus på de unges forberedelse inden aktiviteterne samt deres efterbehandling, eksempelvis i form af refleksion med hinanden. Dette sikrer, at aktiviteter ikke står alene, men indgår i den samlede karrierelæring.

fokus på hands-on

Praksisfaglighed

Praksisfaglighed og rollemodeller er tværgående elementer i aktiviteterne i Copenhagen Skills og understøtter karrierelæring.

Praksisfaglighed handler om hands-on aktiviteter, hvor de unge prøver sig selv af og arbejder med deres praktiske færdigheder og kreativitet. Det kan både være via praksisfaglige aktiviteter i grundskolens gymnastiksal eller på erhvervsskolen i et faglokale med relevante værktøjer og materialer. Forskning peger på at den praksisfaglige undervisning styrker elevernes læring via den kropslige tilgang til undervisningen, den øger forståelsen af teori via den problembaserede tilgang, samt i sidste ende styrker elevernes uddannelsesvalg ved at give dem erfaring med, at der er forskellige måder at lære på.

Ung til ung vejledning

Rollemodeller

Rollemodeller handler om det personlige møde, om ”ung til ung vejledning” og om at give de unge mulighed for at identificere sig og blive inspireret af unge rollemodeller som har valgt en faglært vej. 

Rollemodellerne fortæller, gennem personlige historier og erfaringer, om erhvervsuddannelserne og udfordrer fordomme. Brugen af rollemodeller bidrager til at understøtte de unges uddannelsesvalg, så de kan træffe beslutninger på et mere nuanceret og kvalificeret grundlag. I Copenhagen Skills optræder rollemodeller enten i fysisk form ved aktiviteter eller iscenesættes i digitale universer.

Inspiration

Få inspiration og se hvordan Copenhagen Skills arbejder med karrierelæring, praksisfaglighed og rollemodeller. 

Inspiration til karrierelæring

Find materialer og film med inspiration til at integrere karrierelæring i undervisningen og vejledningen.

Praksisfaglighed

Se et eksempel på hvordan vi arbejder med praksisfaglighed. I dette tilfælde Skillskaravanen.

Mød rollemodellerne

Mød et par af de rollemodeller vi bruger. Disse 4 rollemodeller er henvendt til gymnasieelever og studenter, og har alle selv gået i gymnasiet og har via ret forskellige veje bygget ovenpå med en erhvervsuddannelse.

Vælg din faggruppe

Tilmelding til webinar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Tilmelding til Skillskaravanen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Vælg din faggruppe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.