til 8. klasse

Introdage

Gennem 3 dage besøger du med dine elever en erhvervsskole og introduceres til erhvervsuddannelserne

Hvad går introdagene ud på?

Kort fortalt

De 3 introdage er fordelt over 2  omgange – 1. introdag foregår i skoleårets første halvår, hvor 2. og 3. introdag finder sted i skoleårets andet halvår.

Det er ofte elevernes første møde med en erhvervsskole, hvor fokus er at give dem et indtryk af hverdagen på skolen, samt kendskab til nogle af de uddannelser som tilbydes.

Tilmelding sker automatisk via din lokale KUI/UU-vejleder.

introdag bådebygger
Foto 1 - Lisa, Linus og Jonathan fra 8.A på Dyssegårdsskolen i dyst

1. Introdag

1. introdag foregår i efteråret, hvor elever fra 8. klasse besøger en erhvervsskole for at mærke stemningen og hverdagen.
Her møder eleverne en lærer, der viser dem rundt på skolen og forklarer dem, hvad en erhvervsuddannelse er.

Derudover vil eleverne bruge både hoved og hænder i skills-stafetten, hvor de gennem forskellige opgaver dyster mod hinanden.

Før- og efterbehandling

For at sikre at dine elever får mest muligt ud af besøget, anbefaler vi at I laver en grundig før- og efterbehandling af dagen. Se vores forslag til øvelser nedenfor.

Dagens program

De 6 skills

Vi arbejder ud fra 6 skills, som alle besidder i større eller mindre grad.

De 6 skills er et gennemgående værktøj på introdagene, som bidrager til, at eleverne bliver klogere på deres stærkeste sider.

Mål for introdagene

Mål 1

Give introduktion til erhvervsuddannelserne og hverdagen på erhvervsskolen

Mål 2

Prøve kræfter med egne evner og færdigheder i eksempelvis skills-stafetten

Mål 3

Blive klogere på egne evner og færdigheder og få en forståelse for, hvordan de kan komme i spil i forskellige uddannelser

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte Anna, der er vores kontaktperson omkring introdagene.

Anna Overgaard Toft
Projektmedarbejder