til 8. klasse

Introdage

Gennem 3 dage besøger du med dine elever en erhvervsskole og introduceres til erhvervsuddannelserne.

Kort og godt om introdagene

Indhold

I 8. klasse skal eleverne på 3 introdage på en erhvervsskole – 1 dag før jul og 2 sammenhængende dage efter jul.

På introdagene har vi fokus på at vise eleverne hvad en erhvervsskole er, og hvorledes den er anderledes, end det de kender fra grundskolen.

I januar 2024 går vi i luften med nyt indhold for introdagene. Fokus er kort fortalt at give eleverne praksisfaglige erfaringer med én eller flere erhvervsuddannelser. De får et indblik i den vekselvirkning der er på erhvervsuddannelser mellem teori og praksis, og erfarer at den teori de lærer, skal de bruge lige bagefter. Videoen til højre giver et godt indblik i, hvad de nye introdage går ud på.

Varigheden pr. dag er typisk fra 9/9:30-13:30/14:30. Se mere i den velkomstmail du har modtaget.

Denne video anbefaler vi at I ser hjemme på skolen, som en del af forberedelsen forud for besøget.

Materialer og praktisk info

Nedenfor finder du både forberedelses- og efterbehandlingsmaterialet samt andre nyttige informationer.

Forberedelse

For at sikre at dine elever får mest muligt ud af besøget, anbefaler vi, at du bruger én lektion på forberedelse. Du er velkommen til at bruge powerpointen , hvor  både før- og eftermaterialet er integreret.

Efterbehandling

Efter besøget anbefaler vi, at du bruger en 1/2-1 lektion på at få eleverne til at reflektere over, hvad de har fået ud af de to introdage.

Didaktikken 'Blended learning'

Se videoen der forklarer didaktikken bag ‘blended learning’, som introdagene er bygget op omkring.

Din rolle som lærer

Det er vores erfaring, at det spiller en stor rolle for elevernes motivation, når du udviser højt engagement på introdagsbesøget. Derfor opfordrer vi til at du: 

1. Assisterer eleverne i at se videoinstruktioner sammen med deres gruppe. 

2. Støtter eleverne i udførelsen af øvelserne efter bedste evne. 

3. Hjælper til ved overgang eller start af nye opgaver. 

4. Opretholder god ro og orden. 

Mål for introdagene

Mål 1

At give eleverne en tydelig forståelse af, hvordan undervisning og skolegang på en erhvervsskole adskiller sig fra deres hidtidige skoleerfaringer.

Mål 2

At demonstrere den korte vej fra teori til praksis, for at styrke elevernes forståelse af erhvervsuddannelsernes praksisfaglige undervisningsform.

Mål 3

At udvide elevernes viden om forskellige erhvervsuddannelses-muligheder.

Inspiration til før, under og efter?

Har du spørgsmål?

Ved spørgsmål til introdagene er du velkommen til at kontakte:

Sofie Hedegaard Gadeberg

Vælg din faggruppe

Tilmelding til webinar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Tilmelding til Skillskaravanen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Vælg din faggruppe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.