til 8. klasse

Introdage

Gennem 3 dage besøger du med dine elever en erhvervsskole og introduceres til erhvervsuddannelserne.

Hvad går introdagene ud på?

Kort fortalt

De 3 introdage er fordelt over 2  omgange – 1. introdag foregår i skoleårets første halvår, hvor 2. og 3. introdag finder sted i skoleårets andet halvår.

Det er ofte elevernes første møde med en erhvervsskole, hvor fokus er at give dem et indtryk af hverdagen på skolen, samt kendskab til nogle af de uddannelser som tilbydes.

Det er vores erfaring, at det spiller en stor rolle for elevernes motivation, når grundskolelæreren udviser højt engagement, selv deltager i de praktiske øvelser samt hjælper med at fastholde elevernes fokus gennem dagen.

Tilmelding sker automatisk via din lokale KUI/UU-vejleder. Du modtager en mail med praktisk information fra den erhvervsskole, som din klasse skal besøge. 

introdag bådebygger
Foto 1 - Lisa, Linus og Jonathan fra 8.A på Dyssegårdsskolen i dyst

2.-3. Introdag

I forlængelse af 1. introdag er 2. og 3. introdag. De to dage hænger sammen og foregår i skoleårets andet halvår. Her skal eleverne opnå et bredere kendskab til erhvervsuddannelserne.

Eleverne får til opgave at opbygge en musikfestival i fællesskab. Det gør de både på ”papiret” – i form af opgaver, der repræsenterer de fire hovedindgange på erhvervsuddannelserne – men også i praksis, hvor eleverne kommer til at udfolde deres talenter og evne til at samarbejde.

Forberedelse

For at sikre at dine elever får mest muligt ud af besøget, anbefaler vi, at du bruger en 1/2-1 time på et par forberedelsesøvelser.

Efterbehandling

Efter besøget anbefaler vi, at du bruger en 1/2-1 time på at få eleverne til at reflektere over, hvad de har fået ud af de to introdage.

De 6 skills

Vi fortsætter med at arbejde med de 6 skills og gøre eleverne klogere på dem selv.

Genopfrisk gerne de 6 skills ved at gense filmen.

1. Introdag

1. introdag foregår i efteråret, hvor elever fra 8. klasse besøger en erhvervsskole for at mærke stemningen og hverdagen.
Her møder eleverne en lærer, der viser dem rundt på skolen og forklarer dem, hvad en erhvervsuddannelse er.

Derudover vil eleverne bruge både hoved og hænder i skills-stafetten, hvor de gennem forskellige opgaver dyster mod hinanden.

Før- og efterbehandling

For at sikre at dine elever får mest muligt ud af besøget, anbefaler vi at I laver en grundig før- og efterbehandling af dagen. Se vores forslag til øvelser nedenfor.

Dagens program

De 6 skills

Vi arbejder ud fra 6 skills, som alle besidder i større eller mindre grad.

De 6 skills er et gennemgående værktøj på introdagene, som bidrager til, at eleverne bliver klogere på deres stærkeste sider.

Mål for introdagene

Mål 1

Give introduktion til erhvervsuddannelserne og hverdagen på erhvervsskolen

Mål 2

Prøve kræfter med egne evner og færdigheder i skills-stafetten og ved opbyggelsen af en fiktiv musikfestival.

Mål 3

Blive klogere på egne evner og færdigheder og få en forståelse for, hvordan de kan komme i spil i forskellige uddannelser

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte Camilla, der er vores kontaktperson omkring introdagene.

Camilla Hoelgaard Jensen
Projektleder

Vælg din faggruppe

Tilmelding til webinar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Tilmelding til Skillskaravanen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Vælg din faggruppe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.