erhvervsskole

Introdage for 8. klasser

Via denne side finder du al info og materialer til de 3 introdage på erhvervsskolerne i Region Hovedstaden.

til undervisere på introdagene

CPH Skills står sammen med jer erhvervsskoler i Region H., for indholdet til de 3 introdage som grundskoleelever er på i 8. klasse.  

Fra 2024 er vi gået over til at køre mere praksisfaglige forløb med afsæt i konkrete uddannelser, i stedet for de mere overordnede øvelser, der var i Skillsstafetten og LoudFestivallen. Klik på din skole nedenfor og find de forløb, der tilbydes hos jer.

Velkomstmail samt andet generel info ligger nederst på denne side.

Materiale til skoler

Info vedr. 1. introdag 2024 – alt materiale  er tilgængeligt via jeres “skole-side” nedenfor.

Generel info til undervisere

Velkomstmails (skabelon)

Sendes ud til grundskolerne. Husk at tilrette de markerede felter, så de er opdaterede med jeres info. 

Opdateret d. 28.05.24.

Evalueringsark

Evalueringerne er også integreret i powerpointen.

Powerpoint og lærervejledning

Alle materialer, powerpoints og lærervejledninger finder du under din skole: “Materialer til skoler”. Se ovenfor.

Øvelser før/efter besøg

I samarbejde med UU er der udviklet et før- og eftermateriale, der skal sikre at eleverne får mest muligt ud af introdagsbesøget. Dette er blot til orientering og ikke et materiale I skal bruge. Bruges både til 1. og 2.-3. introdag.

Introfilm til introdagene

Dette er den overordnede video omkring introdagene, som eleverne gerne skal have set som en del af forberedelsen hjemme  på skolen. 

'Blended learning'

Se videoen der forklarer didaktikken bag ‘blended learning’, som introdagene er bygget op omkring.

Mål for introdagene

Mål 1

At give eleverne en tydelig forståelse af, hvordan undervisning og skolegang på en erhvervsskole adskiller sig fra deres tidligere erfaringer.

Mål 2

At demonstrere den korte vej fra teori til praksis, for at styrke elevernes forståelse af erhvervsuddannelsernes praksisfaglige undervisningsform.

Mål 3

At udvide elevernes viden om forskellige erhvervsuddannelses-muligheder.

Har du spørgsmål?

Ved spørgsmål vedrørende kapacitetsfordelingen af introdagene kontakt:

Anna Overgaard Toft

Ved spørgsmål til indholdet på introdagene kontakt:

Sofie Hedegaard Gadeberg

Anna_beskåret

Vælg din faggruppe

Tilmelding til webinar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Tilmelding til Skillskaravanen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Vælg din faggruppe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.