Erhvervsskole

Introdage i 8. klasse

På denne side finder du information om 1. og 2.-3. introdag 

Kort og godt om introdagene

Indhold

De tre introdage er fordelt over to omgange – 1. introdag foregår i skoleårets første halvår, hvor 2. og 3. introdag finder sted i skoleårets andet halvår.

Det er ofte elevernes første møde med en erhvervsskole, hvorfor fokus er at give dem et indtryk af hverdagen på skolen, samt kendskab til nogle af de uddannelser som tilbydes.

Hvis du har spørgsmål til introdagene så kontakt:

Foto 4 - Skills Stafetten, Dyssegårdsskolen
Foto 1 - Lisa, Linus og Jonathan fra 8.A på Dyssegårdsskolen i dyst

Introdagene og materialerne

1. Introdag

I efteråret ligger 1. introdag, hvor elever fra 8. klasse besøger jeres erhvervsskole for at mærke stemningen og hverdagen. Her har I mulighed for at vise eleverne rundt på skolen og forklare dem, hvad lige netop jeres erhvervsskole kan tilbyde.

Derudover vil eleverne bruge både hoved og hænder i skills-stafetten, hvor de gennem forskellige opgaver dyster mod hinanden.

2.-3. introdag

I forlængelse af 1. introdag er 2. og 3. introdag. De to dage hænger sammen og foregår i skoleårets andet halvår. Her skal eleverne opnå et bredere kendskab til erhvervsuddannelserne.

Eleverne får til opgave at opbygge en musikfestival i fællesskab. Det gør de både på ”papiret” – i form af opgaver, der repræsenterer de fire hovedindgange på erhvervsuddannelserne – men også i praksis, hvor eleverne kommer til at udfolde deres talenter og evne til at samarbejde.

Materialer

Her kan du hente alle materialerne til 1. og 2.-3. introdag:

Mål for introdagene

Mål 1

Give introduktion til erhvervsuddannelserne

Mål 2

Give introduktion til miljøet på en erhvervsskole

Mål 3

Eleven kan prøve kræfter med egne skills i skills-stafetten og Loud Festivalen

Mål 4

Eleven bliver klogere på egne færdigheder og kompetencer

Vælg din faggruppe

Tilmelding til webinar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Tilmelding til Skillskaravanen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapi.

Vælg din faggruppe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.